PEF
Weekihealth
Δ. Αβραμόπουλος: Ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και υπηρεσία ασύλου με δράσεις υπό εθνική ευθύνη
Δ. Αβραμόπουλος: Ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και υπηρεσία ασύλου με δράσεις υπό εθνική ευθύνη
Με το βλέμμα στην άτυπη σύνοδο κορυφής στο Σάλτσμπουργκ την  επόμενη εβδομάδα, ο Επίτροπος Μετανάστευσης Δ. Αβραμόπουλος σκιαγράφησε την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική με ενισχυμένους προϋπολογισμούς και επιχειρησιακά μέσα για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και την υπηρεσία ασύλου, τονίζοντας ότι θα ενεργούν από κοινού και πάντα υπό την ευθύνη του κράτους-μέλους. Το παζλ, για να είμαστε ρεαλιστές, τονίζει, πρέπει να περιλαμβάνει και την ενίσχυση των νομίμων οδών, τόσο για την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης όσο και για την διευκόλυνση της νόμιμης διαδικασίας που θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή οικονομία. Υπογραμμίζοντας την ανάγκη η Ευρώπη να δράσει ενωμένη, δηλώνει ότι όσοι λένε στους πολίτες ότι η πρόκληση της μετανάστευσης θα εξαφανισθεί με την ανέγερση τειχών, την απομόνωση ή μη ευρωπαϊκές λύσεις, δεν κάνουν μόνο λάθος, αλλά είναι και ανειλικρινείς.

Τα βασικά σημεία της συνέντευξης Τύπου του Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου, σε συνέχεια της ομιλίας του Προέδρου Γιούνκερ για την Κατάσταση της Ενωσης:
- Όλοι στην Ευρώπη συμφωνούν ότι απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση και προστασία των εξωτερικών συνόρων, ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι επιστροφές όσων δεν έχουν δικαίωμα διαμονής και ότι η ταυτοποίηση όσων φθάνουν στις ακτές μας και η διεκπεραίωση των αιτημάτων τους θα πρέπει να είναι άμεσες  και αποτελεσματικές.
- Οπως είπε ο Πρόεδρος Γιούνκερ, η Ευρωπαϊκή κυριαρχία προέρχεται από την εθνική κυριαρχία των Κρατών Μελών και δεν την υποκαθιστά. Θέλουμε όλα τα Κράτη Μέλη να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους, και θέλουμε να τους παρέχουμε καλύτερη υποστήριξη για να το επιτύχουν. 

- Προτείνουμε να δοθεί μια σημαντικά ισχυρότερη "εντολή" (mandate) στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή με αυξημένους πόρους και αρμοδιότητες που θα της επιτρέψουν να παρέχει διαρκεί και αξιόπιστη στήριξη στα Κράτη Μέλη προστατεύοντας τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, όταν και όπου απαιτείται.

- Θα συστήσουμε ένα μόνιμο σώμα με ευρωπαϊκό επιχειρησιακό προσωπικό 10.000 ατόμων  μέχρι το 2020. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στο μόνιμο σώμα με βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες αποσπάσεις προσωπικού.

- Όλα τα μέλη του νέου αυτού επιχειρησιακού βραχίονα θα είναι σε θέση να εκτελούν καθήκοντα που απαιτούν εκτελεστικές αρμοδιότητες και να παρέχουν στήριξη στα Κράτη Μέλη όταν και όπου απαιτείται, είτε πρόκειται για περιπολίες συνόρων και εξουσιοδοτήσεις ή αρνήσεις εισόδου στα εξωτερικά σύνορα, είτε για συλλήψεις ατόμων που έχουν διασχίσει παράτυπα τα σύνορα. Θα δρουν πάντα κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο των Κρατών Μελών  όπου πραγματοποιείται η επιχείρηση. Από το 2021 έως το 2027, ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα ενισχυθεί σημαντικά φθάνοντας περίπου στα 11,3 δις ευρώ.

- Με αυτόν τον ενισχυμένο προϋπολογισμό, ο Οργανισμός θα είναι σε θέση να αποκτήσει τον δικό του εξοπλισμό, όπως σκάφη, αεροπλάνα και οχήματα, μειώνοντας σταδιακά την εξάρτησή του από τους πόρους των Κρατών Μελών.  Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα ξαναβρεθούμε πλέον αντιμέτωποι με καταστάσεις όπου η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεών μας υπονομεύεται εξαιτίας των ελλείψεων σε εξοπλισμό ή πόρους όταν τα Κράτη Μέλη δεν ανταποκρίνονται αρκετά γρήγορα ή δεν ανταποκρίνονται καθόλου.

- Aπαιτείται επίσης συνεργασία και στήριξη των κρατών που βρίσκονται στη γειτονιά μας αλλά και πιο μακριά. Για τον λόγο αυτό ο Οργανισμός θα μπορεί πλέον να διεξάγει κοινές επιχειρήσεις και να στέλνει προσωπικό σε όλα τα σημαντικά τρίτα κράτη, που θα υπόκεινται πάντα σε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ της ΕΈ και των εμπλεκομένων κρατών.

- Δεν προτείνουμε τη στρατιωτικοποίηση της Ένωσης μας, και δεν θα γίνουμε ποτέ "φρούριο". Στόχος μας είναι να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη διαχείριση των συνόρων μας, υπερασπιζόμενοι και προστατεύοντας τις θεμελιώδεις μας αρχές του ανοικτού πνεύματος και της ανεκτικότητας, γιατί η Ευρώπη θα συνεχίσει να παρέχει ασφάλεια σε όσους  χρήζουν προστασίας.

- Πρροτείνουμε την ενίσχυση του Οργανισμού Ασύλου της ΕΕ, ώστε να μπορεί να παρέχει αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών ασύλου. Αυτό περιλαμβάνει τεχνική και επιχειρησιακή βοήθεια που υποστηρίζεται από ένα αυξημένο προϋπολογισμό ύψους 1.25 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

- Ο ενισχυμένος Οργανισμός Ασύλου θα συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Οι δυο Οργανισμοί θα μπορούν πλέον να αναπτύσσουν από κοινού ομάδες υποστήριξης για τη διαχείριση της μετανάστευσης οποτεδήποτε χρειάζεται, συμπεριλαμβανομένων των hotspots και όποιων μελλοντικών ελεγχόμενων κέντρων. Οι ομάδες αυτές θα είναι σε θέση να υποδέχονται αφίξεις, να προχωρούν με ταχύτητα στη διάκριση μεταξύ ατόμων που χρήζουν ή δεν χρήζουν προστασίας, και να διεκπεραιώνουν διαδικασίες ασύλου και επιστροφών. Και οι δυο Οργανισμοί θα λειτουργούν με πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων και της κυριαρχίας των Κρατών Μελών. Όλες οι τελικές αποφάσεις θα βρίσκονται στα χέρια των Κρατών Μελών.

- H Ευρώπη έχει ανάγκη από μια πιο αποτελεσματική πολιτική επιστροφών. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε, επίσης, μια στοχευμένη αναθεώρηση της Οδηγίας για τις Επιστροφές προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επιστροφών, να υπάρξει αποτελεσματικότερη πρόληψη των διαφυγών, των καταχρήσεων και των παράτυπων δευτερογενών μετακινήσεων, και να αυξηθούν οι αποτελεσματικές επιστροφές. Ένα σημαντικό στοιχείο της αναθεώρησης που προτείνουμε αποτελεί και η νέα συνοριακή διαδικασία μέσω της οποίας άτομα των οποίων έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις ασύλου θα υπάγονται απευθείας σε μια απλοποιημένη διαδικασία επιστροφής. 

- Προτείνουμε, επιπλέον, πιο σαφείς κανόνες για την κράτηση, με μια νέα αρχική ελάχιστη περίοδο το λιγότερο 3 μηνών, ώστε τα Κράτη Μέλη να μπορούν να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες επιστροφής σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή όταν οι μετανάστες δεν συνεργάζονται. Όλα αυτά τα στοιχεία θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό  στα θεμελιώδη δικαιώματα, την αρχή της μη επαναπροώθησης και της αρμοδιότητας των Κρατών Μελών για την τελική απόφαση επιστροφής.
- Τέλος, πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τις νόμιμες οδούς. H ενίσχυση των νομίμων οδών είναι καθοριστική τόσο για τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης, όσο και για τη δημιουργία μιας πιο ελεγχόμενης και οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης εργασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των οικονομιών μας.

- Kαλώ τα Κράτη Μέλη 
- να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους για 50.000 θέσεις επανεγκατάστασης όσο το δυνατόν πιο σύντομα και για την εξεύρεση συμφωνίας επί του ευρωπαϊκού πλαισίου επανεγκατάστασης που έχουμε προτείνει,
- να ανταποκριθούν άμεσα στη φιλόδοξη αναθεώρηση της νέας Ευρωπαϊκής Μπλε Κάρτας που έχουμε προτείνει ήδη από το 2016 για την προσέλκυση εργαζομένων υψηλών δεξιοτήτων στην ΕΕ προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της ΕΕ,
- να ενισχυθεί η συνεργασία με σημαντικές αφρικανικές χώρες με την ανάπτυξη και την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
- Προχωράμε, επίσης, σταθερά προς μια γνήσια και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας.

Για την κατάσταση στη Μόρια

Ερωτηθείς για την κατάσταση στη Μόρια σημείωσε ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές, τόσο επιχειρησιακά όσο και  χρηματοδοτικά, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατάστασης και ιδιαίτερα για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής στα hotspots.
Ειδικά για τη χρηματοδοτική ενίσχυση ανέφερε ότι το ποσό που έχει διατεθεί στην Ελλάδα πλησιάζει το 1,6 δις € . 
Εκτιμώ ότι η χρηματοδοτική βοήθεια στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη και τα χρήματα επαρκούν για να λειτουργούν αποτελεσματικά οι μηχανισμοί και οι υπηρεσίες που έχουν συσταθεί, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη  Δήλωση Ευρώπης-Τουρκίας, είπε ότι «όσο και εάν είναι άτυπη λειτουργεί και λειτουργούσε αποτελεσματικά και κατά την διάρκεια των δύσκολων στιγμών που πέρασε η Τουρκία».
Πρέπει να βελτιωθούν επί των νησιών οι διαδικασίες επεξεργασίας και αξιολόγησης των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται, ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο: όσοι δικαιούνται διεθνούς προστασίας να την έχουν και οι υπόλοιποι με βάση την εφαρμογή της Δήλωσης Ευρώπης-Τουρκίας να επιστρέφονται στην Τουρκία. 

Την επόμενη εβδομάδα ο κ. Αβραμόπουλος θα έχει  επαφές με την ελληνική κυβέρνηση, τους νέους υπουργούς που ανέλαβαν το ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού και προσφυγικού, καθώς και με τον Πρωθυπουργό, έτσι «ώστε να προχωρήσουμε μπροστά στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση με πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και με τήρηση των όσων προβλέπονται στο διεθνές δίκαιο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.»
 
Tags:
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Πολιτική
 
Genesis Pharma
Demo
KETHEA
Roche
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09:03
Ν Κοτζιάς: Το όνειρό μου είναι ελεύθερη ενωμένη Κύπρος
08:00
Σήμερα η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Ρ.Τ. Ερντογάν
19:50
Μαξίμου κατά Μητσοτάκη και "Φιλελεύθερου"
17:50
Άρση των καθυστερήσεων στην απόδοση των συντάξεων χηρείας ζητούν 56 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
17:31
Π. Καμμένος: Εξονυχιστικά ελεγμένα και με πλήρη διαφάνεια όλα τα κονδύλια που χρησιμοποίησε το ΥΠΕΘΑ για το μεταναστευτικό
17:13
Ευ. Βενιζέλος: «Το πρώτο πρόβλημα της χώρας είναι το πρόβλημα της δημοκρατίας»
16:42
Κ. Μητσοτάκης: Η Μόρια είναι ντροπή - κατάργηση αυτοφώρου για τον Τύπο
15:05
Αλέξης Τσίπρας: Ή θα δουλέψουμε μαζί ως Ευρωπαίοι ή θα δημιουργήσουμε φραγμούς φόβου και μίσους
13:45
Παραίτηση με αιχμές του γ.γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γ. Κρικρή
11:00
Δ. Παπαδημούλης: Με την επικύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, θα επωφεληθούν οι οικονομίες Ελλάδας- πΓΔΜ
10:07
Κυβέρνηση για το μήνυμα του Αλ. Τσίπρα στην 73η Γ.Σ του ΟΗΕ: «Η Ελλάδα από μέρος του προβλήματος, δύναμη που πρωταγωνιστεί»
06:47
Στη Νέα Υόρκη ο Αλ. Τσίπρας για την 73η ΓΣ του ΟΗΕ -Συνάντηση με Ερντογάν - Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
14:13
Ο. Γεροβασίλη: Ο κ. Μητσοτάκης πίσω από γενικεύσεις κρύβει την ταξική του μεροληψία
14:12
ΠτΔ: Η ιστορία να μας διδάσκει την αξία της ειρήνης και της ειρηνικής συνύπαρξης
11:23
Φώφη Γεννηματά: Είμαστε η μόνη δύναμη με ολοκληρωμένη πρόταση